Zespol uczonych

Zespół uczonych ze Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie pod przewodnictwem prof. dr. A. Ginsberta-Geberta w 1973 roku w pracy pt. Rachunek ekonomiczny i jego zastosowanie w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego odszedł od stosowania klasycznego rachunku ekonomicznego na rzecz rachunku społeczno-ekonomicznego. Wykorzystywaniem zasobów środowiska do produkcji dóbr i do zaspokajania potrzeb rekreacyjnych i kulturowych zajmuje się odrębna dziedzina nauki o środowisku, nazywana sozoekonomiką. W. Michajłow domaga się, aby sozoekonomiką rozpatrzyła ekonomie liniowe i ekonomie cykliczne oraz badała algorytmy systemowe, które rozwiązałyby kolejne operacje technologiczne. Punktem wyjścia powinno być ujawnienie sprzeczności i określanie stanu zjawiska, a więc badania teoretyczne dotyczące zależności etapów oraz metod usuwania zjawisk szkodliwych, prognozowanie zmian i ustalanie programu działania. W praktyce o środkach ekonomicznych rozstrzygają w Polsce branżowe i regionalne plany gospodarcze, a zwłaszcza roczne plany realizacyjne. Prowadzi się obecnie studia i debaty dotyczące najsłuszniejszych powiązań problemów ochrony i kształtowania środowiska z narodowym planem społeczno-gospodarczym.
System reklamy Test