Stan czystosci wod

W wyniku oceny stanu czystości wód badanych rzek w 1972 roku w okresie pozakampanijnym do I klasy czystości (wody zdatne do zaopatrywania ludności w wodę do picia, zaopatrywania przemysłu spożywczego i innych przemysłów wymagających wody zdatnej do picia oraz do hodowli ryb łososiowatych) zaliczono 22,5% długości rzek (podobnie i w okresie kampanijnym — 22,5%), a w 1973 roku — 18,3%. Do II klasy czystości (wody zdatne do hodowli ryb niełososiowatych, zaspokajania potrzeb hodowli zwierząt gospodarskich, urządzenia zorganizowanych kąpieli i uprawiania sportów wodnych) zaliczono 24,7% długości rzek (a w okresie kampanijnym 24,0% długości), a w 1973 roku — 26,7%. Do III klasy czystości (wody zdatne do zaopatrywania przemysłu z wyjątkiem przemysłów wymagających wody o jakości wody do picia oraz zdatne do nawadniania terenów rolniczych i ogrodniczych) zaliczono 23,8'% (w okresie kampanijnym 22,0%), a w 1973 roku — 27,6'% długości rzek. Wody nie odpowiadające normom czystości (ścieki) stanowiły 29% (w okresie kampanijnym 31,5%), a w 1973 roku — 29,4% długości rzek. W roku 1977 — jak podał Główny Urząd Statystyczny — Wisła nie prowadziła wód I klasy czystości w ogóle, a wody II klasy czystości zaledwie na odcinku 16,8% jej długości. Resztę stanowiły wody III klasy czystości (54,4%) i wody mię odpowiadające normatywom (28,8%). Jeszcze mniej korzystne parametry wykazywała Odra, która wody II klasy prowadziła jedynie na odcinku 2,4% jej długości. Resztę stanowiły wody III klasy czystości (32,9%) a dominowały wody nie odpowiadające normatywom (64,7%).
System reklamy Test