Projekt onz

Czwartym modelem ekonomicznym rozwoju cywilizacji ludzkiej nazywany jest projekt opracowany na zlecenie ONZ przez zespół pod kierunkiem prof. Wasila Leontiewa pt. Przyszłość gospodarki światowej. Praca obejmuje prognozy: demograficzną, ekonomiczna oraz środowiska naturalnego na lata 1980, 1990 i 2000 - opracowane metodą „in-put-output" („nakłady-wyniki"). Dokonano podziału świata na 15 regionów oraz wyodrębniono 50 gałęzi gospodarki. Raport ten, przygotowany dla ONZ, zawiera nowy scenariusz i procedurę rozwoju gospodarczego świata ujętą w perspektywicznych ramach nowego ładu międzynarodowego. Autorzy z przeprowadzonej analizy wyprowadzają wniosek, że działania zgodne z nową międzynarodową strategią rozwoju nie są bynajmniej w stanie nawet w roku 2000 zapewnić warunków do zmniejszenia dotychczasowej dysproporcji między krajami bogatymi a krajami biednymi np. do relacji 7:1. Dla osiągnięcia tego celu przed końcem roku 2000 trzeba by poświęcić niewspółmiernie więcej środków oraz skutecznych zabiegów, niż to się obecnie przewiduje.
System reklamy Test