Oczyszczalnie

Niestety toalety dosyć często są traktowane jak kosze na śmieci, dlatego w pierwszym etapie przepuszczane są przez kraty oraz piaskowniki, gdzie usuwane są drobne zanieczyszczenia przykładowo piasek, czy żwir. W kolejnym kroku ścieki kierowane są do osadników wstępnych, w których odseparowuje się wszystkie elementy, które unoszą się na powierzchni takie jak tłuszcze. Z tego miejsca ścieki wypływają klarowne (w miarę przejrzyste) i pozbawione nieprzyjemnego zapachu. Pomimo tego pozostają elementy, których nie widać i nie czuć, a będące niebezpieczne dla środowiska (przykładowo biogeny, fosfor, siarka). Właśnie w biologicznym procesie oczyszczania usuwane są te związki w reaktorze biologicznym. W jednej z największych w Polsce oczyszczalni ścieków (Czajka – Warszawa) takich reaktorów znajduje się przeszło dziesięć. Każdy taki reaktor ma wymiary około 50 na 100 i głębokości 8 metrów co odpowiada boisku piłkarskiemu. Ścieki pozbawione wszelkich niebezpiecznych elementów i substancji, spełniające wszelkie wymagania dyrektywy unijnej oraz przepisów krajowych kierowane są do Wisły. Omawiana oczyszczalnia ścieków wytwarza około 380 ton osadów, które przekazywane są następnie do komór fermentacyjnych. Wewnątrz nich produkowany jest biogaz, który wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedstawiona oczyszczalnie ścieków sama wytwarza energię, jaka jest potrzebna do obsługi całego zakładu.
System reklamy Test