Nurty ochrony srodowiska

We współczesnej nauce, w doktrynach społecznych i międzynarodowych organizacjach jest wiele nurtów dotyczących kształtowania i ochrony środowiska. Najważniejsza jest ocena, w jakim stopniu polityka działa na rzecz ochrony środowiska. Charakterystyczne jest, że rozważania w tym zakresie podejmowane w aspektach humanistycznych nawet przez uczonych ze świata kapitalistycznego jak np. autora modelu ekologicznego rozwoju cywilizacji ludzkiej B. Commonera, prowadzą ich na pozycje socjalizmu. Wyjście z impasu cywilizacyjnego, który doprowadził do kryzysu środowiskowego, jest możliwe zwłaszcza w gospodarce socjalistycznej. Tę socjalistyczną logikę rozwiązania kryzysu środowiskowego stale podnoszą postępowi działacze, postępowa społeczność naszej planety. W 1972 roku w Pradze przedstawiciele 36 partii komunistycznych i robotniczych omawiali sprawę ochrony środowiska na świecie. Przykłady z Włoch, Japonii, Francji i wielu innych krajów wskazały, że współczesne wyzwanie ekologiczne, strajki ekologiczne itp. dają nowe podłoże polityczne do walki z kapitalizmem monopolistycznym.
System reklamy Test