Modele kapitalistyczne

Kapitalistyczne modele ekonomicznego rozwoju świata (raporty rzymskie) trzeba jasno określić jako zmagania ideologiczne. Czołowa w tym względzie kapitalistyczna teoria konwergencji głosi, że zanieczyszczenia środowiska są niezależne od ustroju społeczno-ekonomicznego (np. prof. prof. E. Dahmen ze Szwecji czy M. Goldman z USA). Akademia Nauk ZSRR (np. prof. N. Siemionow z Instytutu Filozofii) wykazała, że stopień zanieczyszczenia środowiska zależy właśnie od ustroju społecznego i ekonomicznego. Produkcji nie mogą ukierunkowywać twarde prawa rynku. Istotą kapitalizmu wg prof. N. Siemionowa jest m.in. „przegrzewanie koniunktur”, „produkcja dla produkcji” i w następstwie kryzys nadprodukcji. Następuje komercjalizacja kultury, wzrost dysproporcji podziału dochodu społecznego, frustracja i brak poczucia bezpieczeństwa społecznego. Na pewno ochrona środowiska to sprawa jakości życia społeczeństwa, chociaż istota tego pojęcia jest inna w krajach rozwiniętych, a inna w krajach rozwijających się. W sferze ideologicznej i w sferze ekonomicznej osiągnięcia obozu socjalistycznego wypływają z zasad gospodarki.
System reklamy Test