Klub rzymski

Bardziej niż model ekologiczny B. Commonera znane są w świecie dotychczasowe propozycje Klubu Rzymskiego - organizacji międzynarodowej ds. badań rozwoju ekonomiczno-społecznego ludzkości (założonej w Rzymie w 1968 r. i zarejestrowanej w ONZ), zwane modelami rozwoju cywilizacji ekonomicznej. Autorzy pierwszego raportu Klubu Rzymskiego pt. Granice wzrostu (prof. prof. Donell, H. Meadowa i inni) badając trendy zależności między wielkością kapitału przemysłowego, liczbą ludności, poziomem produkcji środków żywności, wielkością nieodnawialnych zasobów przyrody i poziomem zanieczyszczeń biosfery wysunęli tezę zerowego rozwoju gospodarki świata. Teza ta sugeruje utrzymanie liczby ludności na poziomie 1975 roku a wysokości inwestycji na poziomie 1990 roku. Najbardziej sporną kwestią tej tezy jest sprawa, czy i jak wyrównałaby się przeciętna jakość życia na naszej planecie. Czy np. Amerykanie mają obniżyć swój standard jakości życia na rzecz Hindusów? Realizacja takiej koncepcji jest nierealna nie tylko z racji społeczno-ekonomicznych, ale i dlatego, że przeczyłaby aspiracjom różnych doktryn, struktur narodowych i państwowych oraz osobowości ludzkiej. W 40 roczniće opublikowania raportu Granice wzrostu (16 kwietnia 2012) odbył się panel dyskusyjny w Polskim podczas którego zgromadzeni starali się odpowiedzieć na pytanie, czy wzrost może postępować w nieskończoność. Głownymi prelegentami byli zasłużeni dla polskiej myśli ekonomicznej prof. Sadowski oraz prof. Kukliński. W trakcie spotkania poruszono wiele kwesti, które są przedstawione poniżej. Chiny i USA nie podpisały traktatu z Kioto ograniczającego emisję gazów (dwaj najwięksi ich producenci). Chiny argumentowały m/w tak, że skoro Europa i Ameryka wzrastały produkując dużo gazów, to Chiny też mogą. Udału się ograniczyć wykorzystanie freonu. Pruby szukania wizji lepszego świata (np. wspólnie ze światowym rządem) to dążenie do utopii. Myślenie długoplanowe zostało przysłonione przez dążenie do doraźnych interesów. Globalne porozumienie, które stoi w sprzeczność interesów i nieposiadające wspólnego mianownika. W dalszym ciągu pozostaje otwarte pytanie na to, kto miałby realizować wizję lepszego świata i Kto miałby finansować dążenie do jej realizacji?
System reklamy Test