Decyzje gospodarcze

Uwzględnianie w decyzjach gospodarczych zagadnień ochrony i kształtowania środowiska stwarza szereg problemów nierozwiązanych teoretycznie. Chodzi tu przede wszystkim o niewymierność walorów przyrodniczych, jak i uwzględnianie horyzontu czasowego. Jest oczywiste, że przy takim stanie teorii ekonomii cierpi praktyka gospodarcza. Jednakże badanie wszystkich kategorii ekonomicznych powinno pozwolić gospodarce socjalistycznej na włączenie problemów ochrony środowiska do planowania gospodarczego. Powinno to znaleźć wyraz w doborze odpowiednich wskaźników, które wyłączałyby antagonizmy między rozwojem gospodarczym, a jakością środowiska która jest istotna dla całego ogólu. Patrząc na problematykę środowiska człowieka od strony procesów gospodarczych dostrzegamy, iż kształtuje ona długookresowe determinanty wzrostu i rozwoju gospodarczego. Dlatego socjalistyczny system gospodarczy, który efektywnie wykorzystuje system planowania ogólnospołecznego, może zapewnić przed nami, są równe stratom, jakie ponosi nasze pokolenie i pokolenia, które po nas przyjdą. Kryzys środowiska obejmuje szeroki zakres problemów trudnych do syntetycznego ujęcia. Można jednak podsumować, że chociaż bogactwo współczesnego społeczeństwa opiera się na wysoce rozwiniętej technice, to jednak pogodzenie miedzy sobą techniki z ekologią staje się nad wyraz trudnym zadaniem. Dysonans ten komplikuje w znacznym stopniu spłacenie przyrodzie weksla.
System reklamy Test