Warunki siedliskowe

Dla uzyskania obfitych plonów nasion dobrej, jakości należy organizować produkcję nasienną w rejonach o klimacie odznaczającym się długim i ciepłym latem i niezbyt dużymi opadami. Roczna ilość opadów nie powinna być wyższa niż 700 mm. Nadmierne opady w okresie wegetacji, jak i dłuższe okresy niedoborów wpływają ujemnie na plon nasion. W fazie kwitnienia traw potrzebne są ponadto specyficzne warunki przebiegu pogody, a pod tym względem każdy gatunek ma różne wymagania. Nie mamy wpływu na przebieg temperatury i wilgotności powietrza w tym okresie. Jedynie w razie pogody bezwietrznej w czasie kwitnienia traw można zwiększyć plon nasion przez stosowanie prostych zabiegów sztucznego zapylania. Produkcja nasion traw przebiega niestety w warunkach siedliskowych na ogół różniących się znacznie od tych, jakie spotyka się na łąkach czy pastwiskach. Ma ona miejsce w warunkach polowych, a więc w siedlisku odpowiednim do uprawy zbóż czy roślin okopowych. Zakładając plantację nasienną należy ściśle przestrzegać przepisów dotyczących izolacji przestrzennej. Odległość między zasiewami poszczególnych gatunków traw powinna wynosić, co najmniej 5 m. Wyjątkiem są plantacje życic i kostrzewy, między którymi izolacja przestrzenna wynosi 200 m, ze względu na możliwość przekrzyżowania się tych traw. Podobnie odległość między plantacjami różnych odmian lub różnych stopni kwalifikacji jednego gatunku powinna wynosić 200 m.
System reklamy Test