Terminy siewu

Wczesne terminy siewu dają w naszych warunkach niewątpliwie najlepsze plony nasion. Późniejsze terminy można stosować tylko w przypadku bardzo dobrych warunków siedliskowych, zapewniających prawidłowy wzrost roślin przed zimą. W przeciwnym razie opóźnienie terminu siewu odbija się ujemnie na plonach nasion w roku następnym. Późne terminy siewu znoszą jedynie gatunki szybko wschodzące, np. tymotka łąkowa, kostrzewa łąkowa, a zwłaszcza życice. Trawy te, zasiane jeszcze w pierwszej połowie sierpnia, mogą dać plony nasion w roku następnym. Próby wykonane w naszym kraju z bardzo późnym siewem w okresie przedzimowym dały również pomyślne rezultaty. Nasiona wysiane w tym czasie już nie wschodzą, a zimują w glebie, natomiast bardzo wcześnie kiełkują na wiosnę. Nasiona, zależnie od ich wielkości, muszą być umieszczane na odpowiednią głębokość w glebie. Jedną z przyczyn nieudawania się plantacji traw jest zbyt głęboki siew. Stosując tępe i nieobciążone redlice można nasiona wysiać na głębokość około 1 cm. Tylko niektóre gatunki, o większych nasionach, znoszą głębsze umieszczenie nasion. Lepsze wyniki daje siew raczej za płytki niż za głęboki.
System reklamy Test