Produkcja nasienna

Badania w tej dziedzinie były prowadzone sporadycznie, rozwinęły się dopiero w ostatnim dziesięcioleciu. Dobrą zapowiedzią szybko rozwijających się badań z dziedziny nasiennictwa traw i motylkowatych było pierwsze międzynarodowe sympozjum poświęcone temu zagadnieniu, które odbyło się w Lipsku w 1966 r. Produkcję nasienną w Polsce organizują przedsiębiorstwa nasienne podlegające Zjednoczeniu Nasiennictwa Rolniczego i Ogrodniczego, w rozmiarach przewidzianych państwowym planem kontraktacji. Zawierają one umowy kontraktacyjne z producentami, dostarczają nasion siewnych, udzielają fachowych porad plantatorom oraz odbierają wyprodukowane nasiona, a po ich oczyszczeniu w specjalnych zakładach: przygotowują materiał siewny na rynek wewnętrzny lub na eksport. Plantacje takie poddawane są kwalifikacji polowej wykonywanej przez służbę rolną. Krajowe odmiany traw niewpisane do międzynarodowego rejestru odmian są kwalifikowane według przepisów krajowych, natomiast plantacje obsiewane odmianami wpisanymi do tego rejestru podlegają kwalifikacji według systemu OECD, stawiającego większe wymagania jakościowe. Mimo dobrze zorganizowanej kontraktacji corocznie pewien procent plantacji nasiennych przepada z winy plantatorów popełniających błędy przy zakładaniu plantacji lub w czasie ich użytkowania.
System reklamy Test