Nasiennictwo

Długotrwała i mozolna jest praca hodowcy nad wytworzeniem nowych odmian. W ciągu bieżącego stulecia widoczny jest coraz wyższy wzrost zainteresowania hodowlą traw motylkowatych. Wyhodowano już wiele wartościowych odmian, mimo to odmianoznawstwo traw motylkowatych pastewnych jest na ogół dziedziną mało znaną, a w praktyce łąkarskiej nawet pomijaną, chociaż dla produkcji pasz i wyników gospodarowania na łąkach i pastwiskach ma duże znaczenie. Dużą role w utrzymaniu wszystkich pożądanych cech, nadanych odmianie przez hodowcę ma nasiennictwo. Kilkadziesiąt lat pracy hodowcy może być zniweczone nieumiejętną reprodukcją, wadliwym przechowywaniem nasion, czy też nieodpowiednim zastosowaniem odmiany w zasiewie na produkcje pasz. Produkcja nasion traw i motylkowatych, jakkolwiek wymaga dużych nakładów pracy przy wykonywaniu wszystkich zabiegów uprawowych, jest jednak bardzo interesująca i intratna. Uprawy nasienne traw i motylkowatych odgrywają szczególną rolę w rozwoju ekonomicznym wsi i mogą być jednym ze sposobów intensyfikacji produkcji rolnej.
System reklamy Test