Lignina

Obecność ligniny można również wykorzystać, jako wskaźnik szybkości starzenia się roślin w miarę ich rozwoju. Na przykładzie życicy wielokwiatowej wykazano, że jeśli średni dobowy przyrost zawartości ligniny wynosi 0,071%, to u odmian występują odchylenia w granicach od 0,024 do 0,157%. Najnowsze prace badawcze postępują w kierunku wyodrębnienia materiału hodowlanego o najwyższej, jakości przez określenie obecności i stężenia takich szkodliwych dla organizmów zwierzęcych związków, jak fitoestrogeny, glikozydy, alkaloidy, saponiny, przy czym poznano już możliwość występowania ich w różnej ilości u hodowlanych odmian traw i motylkowatych. Zagadnienie smakowitości roślin dla zwierząt nie jest jeszcze należycie poznane i ujemny wpływ na tę właściwość próbuje się przypisać niektórym związkom chemicznym, np. alkaloidom i glikozydom. Niewykluczone, że pewną rolę może odgrywać lignina i różne węglowodany, a także odczyn soku komórkowego, na co wskazywałyby wyniki badań Dougalla i współpracowników.
System reklamy Test