Dzialalnosc gornicza

Działalność górnicza Polski jest znaczna. Ludność Polski ma blisko 0,9% udziału w ogólnej liczbie ludności świata, a produkcja górnicza Polski w 1970 roku wynosiła około 2!% światowej produkcji górniczej. Wobec tego zakres działalności rekultywacyjnej z tytułu górnictwa w Polsce jest około dwukrotnie większy od przeciętnego w świecie. Rozwój górnictwa w Polsce jest szybszy od przeciętnego w świecie. Zobowiązuje to Polskę do przodowania w zakresie rekultywacji gruntów. Przewiduje się, że-w okresie 1970—1990 zakres potrzeb rekultywacyjnych w Polsce z tytułu działalności górnictwa i przemysłu przetwórczego może sięgnąć do około 1,4 tyś.. km2 gruntów. Na tych obszarach są i będą liczne zwały (hałdy), które zmienią lokalne krajobrazy i wymagać będą rekultywacji. Według wstępnych szacunkowych materiałów Ministerstwa Rolnictwa na dzień 11 1973 r. obszary państwowe, na których działalność górnicza została zakończona i gdzie należy szybko prowadzić rekultywację gruntów, wynosiły około 122 km2. Obszary państwowe, na których prowadzono eksploatację kopalin, szacowano na około 302 km2.
System reklamy Test