Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenie powietrza odorami występuje w sąsiedztwie źródeł emisji. Wywołuje je zwłaszcza przemysł rolno-spożywczy (mączka rybna, krochmalnie itp.), petrochemiczny, chemiczny (np. garbarnie) i celulozowy oraz większe tuczarnie świń i większe fermy hodowlane. W okresie najbliższych 10—20 lat należy oczekiwać, że zwłaszcza rafinerie nafty wprowadzą urządzenia do dezodoryzacji. Podobne postępy poczyni również przemysł rolno-spożywczy. Ocenia się, że z ogólnej ilości zanieczyszczeń atmosfery naszego kraju na przemysł przypadało 50—70%, na motoryzację 10—20%, a reszta (tj. do 20%) na paleniska domowe. Rolnicze zanieczyszczenia atmosfery dotychczas nie są badane, należałoby badać co najmniej wpływ pyłów erozyjnych na mikroklimat i związane z tym następstwa. Z 919 zakładów uznanych za uciążliwe dla czystości powietrza 83,7% zlokalizowanych było w odległości do 0,5 km a dalsze 14,2% w odległości do 2 km od zabudowy mieszkaniowej. Z tej grupy tylko 79 zakładów posiadało strefę ochronną, której zagospodarowanie mogło być uznane za wystarczające, a aż 752 zakłady przemysłowe nie miały strefy ochronnej.
System reklamy Test