Struktury

Operując odpowiednio strukturą, składem i innymi czynnikami charakteryzującymi drzewostany ,v procesach zagospodarowania lasu, a zwłaszcza zabiegów techniczino-leśnych i pielęgnacyjnych, możemy znakomicie zmieniać pojemność retencyjną gleb leśnych. Na przykład jednogatunkowe i jedno-wiekowe drzewostany świerkowe w górach mogą nie zwiększać, ale wręcz zmniejszać pojemność retencyjną gleb tych obszarów. Zleżała i jakby ubita ściółka ze szpilek świerkowych przyczyni się tylko do zwiększenia tempa spływu wód. Natomiast wielogatunkowe i wielopiętrowe drzewostany z podszytami, podrostami i odpowiednim runem leśnym cechują się bardzo wysoką retencyjnością gleb leśnych. Przewiduje się. że przy realizacji rekonstrukcji technicznej a zwłaszcza przebudowy drzewostanu, po właściwych zabiegach fitomelioracyjnych pojemność retencyjna leśnych gleb wzrośnie do około 185 mm a więc o 59 mm w stosunku do stanu obecnego. Zlewnie nizinne o znacznym stopniu lesistości charakteryzują się o 14—40!% mniejszym odpływem wód roztopowych od analogicznego obszaru o przeciętnej lesistości kraju i o 43—72i0/o mniejszym od odpływu z obszarów zagospodarowanych rolniczo.
System reklamy Test